Saturday, 11/04/2020 - 02:00|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH EMAIL NỘI BỘ PGD U MINH

Đây là danh sách Email nội bộ của Phòng giáo dục U Minh, các tài khoản đăng ký được miễn phí 30GB do Google tài trợ với gói Google Apps for Education. Chúng ta có thể sử dụng các dịch vụ như: Gmail, Drive, Docs, Sheets...

DANH SÁCH EMAIL NỘI BỘ PGD U MINH

STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
01 Trần Hoàng Lạc tranhoanglac@pgduminh.edu.vn
02 Trần Quốc Anh tranquocanh@pgduminh.edu.vn
03 Đặng Hương Giang danghuonggiang@pgduminh.edu.vn
04 Dương Hồ Vũ duonghovu@pgduminh.edu.vn
05 Trịnh Khắc Trung trinhkhactrung@pgduminh.edu.vn
06 Nguyễn Quốc Danh nguyenquocdanh@pgduminh.edu.vn
07 Trần Công Thức trancongthuc@pgduminh.edu.vn
08 Trần Hồng Cẩm tranhongcam@pgduminh.edu.vn
09 Trần Minh Trường tranminhtruong@pgduminh.edu.vn
10 Quách Thành Tạo quachthanhtao@pgduminh.edu.vn
11 Ngô Kim Đoan ngokimdoan@pgduminh.edu.vn
12 Tô Minh Đương tominhduong@pgduminh.edu.vn
13 Phạm Hồng Như phamhongnhu@pgduminh.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết