Trường học đạt chuẩn quốc gia


MẦM NON
 
STTTÊN TRƯỜNGNĂM ĐẠT CHUẨNMỨC ĐỘ
01MG Hoa Tường Vi 1
02MG Hoa Mai 1
03MN Bạch Dương 1
04MG Họa Mi 1
05MN Sơn Ca20161
06MG Hướng Dương20161

TIỂU HỌC
 
STTTÊN TRƯỜNGNĂM ĐẠT CHUẨNMỨC ĐỘ
01Nguyễn Việt Khái 1
02Lê Quí Đôn 1
03Huỳnh Quảng 1
04Vương Nhị Chi 1
05Nguyễn Văn Huyên 1
06Thái Văn Lung 1
07Mạc Cửu 1
08Nguyễn Văn Hài 1
09Nguyễn Thị Minh Khai 1
10Võ Thị Sáu20161
11Đặng Thuỳ Trâm20161

TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
STTTÊN TRƯỜNGNĂM ĐẠT CHUẨN
01Nguyễn Thái Bình2012
02Nguyễn Trung Trực2013
03Lê Hồng Phong2013
04Huỳnh Phan Hộ2014